Privacy policy/GDPR

Neway kan komma att samla in viss information kring dig inom ramen för de tjänster som du kan bli aktuell för eller visat ett eget intresse för. Insamlingen av uppgifterna kan vara nödvändiga för att vi ska kunna tillgodose de bästa förutsättningarna mot dig och  eller på annat sätt uppfylla kraven för informationsinsamlingen.

Hur får vi tillgång till dina uppgifter

Uppgifterna som vi har sparade har du själv förmedlat till oss i samband med din kontakt med oss vid intervjutillfälle eller förmedlat detta på annat sätt, rörande tjänster eller vår verksamhet.

Vilka kommer vi dela din information med?

Det kan uppkomma situationer då vi kommer att dela dina personuppgifter med extern part. Exempel på detta kan vara kunder till neway och anledningen att vi delar med oss av dina uppgifter till tredje part är endast för ändamål som vi samlat in information från början. Vi säkerställer alltid så att extern part hanterar dina uppgifter på ett korrekt sätt.

Dina rättigheter

Vår användning av din uppgifter grundar sig i ditt samtycke skulle detta förändras och du inte längre ger oss ditt samtycke, då kontaktar du oss på info@neway.se

Du har också rätt att få ett registerutdrag om vi behandlar personuppgifter som rör dig.

Vill du radera dina personuppgifter som vi har lagrat då dessa inte längre är nödvändiga för syftet de samlats in för då kontaktar du oss på info@neway.se